Global Wind Organisation grundutbildning Basic Safety Training är den gällande standarden för utbildning inom vindkraftsbranschen. Kursen görs över 5 dagar och hålls inomhus i vårt utbildningscentrum i Umeå. (Har du redan gått denna utbildning och vill hålla ditt certifikat aktivt så är det Refresher-utbilningen du ska gå.)

Våra kursledare är välutbildade och har många års erfarenhet av att hålla dessa kurser. Kursmomenten i denna utbildning är:

  • Manual handling
  • Fire awareness
  • First aid
  • Working at height

Målgruppen för denna utbildning är alla som arbetar med vindkraftverk, både med projektering och underhåll. Vindkraftstekniker, reparatörer och elektriker är några av de yrkesroller som passar för denna utbildning

Syftet med utbildningen är att garantera och säkerställa att alla som arbetar med vindkraftverket har en basnivå vad gäller hur man tänker kring säkerhet, kunskap hur man rör sig i och på vindkraftverket och vilket metodik man ska använda för att planera sitt arbete.

Målet är att minska riskerna och öka säkerheten genom förstå rådande lagar och normer för arbete i vindkraftverk. Deltagaren lär sig också vikten av en god  riskanalys med följande säkerhets- och räddningsplan. Deltagaren ska kunna utföra en räddning på ett säkert och rätt sätt samt evakuera från höjd. Målet med kursen är också att kunna utföra första hjälpa, få kunskaper om brandsäkerhet och arbeta på ett ergonomiskt sätt.

Examinationen ingår i kursen och sker genom praktiska och muntliga övningar. Kursledarna gör också en kontinuerlig utvärdering av deltagarna. En genomförd och godkänd utbildning ger ett internationellt certifikat för arbete i vindkraft, allt enligt den standard som GWO satt.

Under kursen går vi också igenom den personliga skyddsutrustning som behövs för att sedan arbeta i fält. Om så önskas kan deltagarna sedan köpa denna skyddsutrustning genom Nord Access efter genomförd utbildning.

Giltighetstid: 2 år
Kurslängd: 40 timmar (5 dagar)
Instruktörer: 2
Information om GWO: läs mer

Pris och bokning

Pris: 15 800 kr + moms

I kalendern här på sidan ser du våra kommande kurstillfällen.

För bokning, ring eller maila till vår utbildningsansvarige.

Per Öhman
070-8824099
utbildning@nordaccess.se

Kalender

Galleri