Det här är en kurs för dig som jobbar i mast. Den går igenom specifika tekniker och säkerhetstänkande för att på ett säkert sätt kunna utföra jobb i master.

Så här säger lagen:
”Arbetstagare som anlitas till mast- och stolparbete skall ha genomgått särskild teoretisk och praktisk utbildning för sådant arbete. Innan en arbetsgivare första gången anlitar en arbetstagare för arbete i mast eller stolpe skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har genomgått tillräcklig utbildning och har de kunskaper som behövs för arbetet.” 
(AFS 2000:6 12 §)

Våra kurser hålls i specialbyggda lokaler där vi på ett effektivt sätt kan gå igenom teori och sedan göra de praktiska övningarna. Om erat företag har ett specifikt behov kan vi skräddarsy utbildningen för er med anpassade övningar.

Vår utbildningsansvarige:
Per Öhman, 0708-824099
utbildning@nordaccess.se

Vanliga frågor

Vem är kursen för?
Kursen vänder sig till alla som utför arbeten i master.

Ger denna utbildning även kunskap om arbete i stolpe?
Många tror att teknikerna för arbete och mast och stolpe är samma. Det stämmer inte, det är helt separata system som används. Om det är kunskap om arbete i stolpe som du söker, se vår stolp-utildning.

Vilka förkunskaper krävs?
För att gå denna utbildning så krävs det att man först går Grundkurs fallskydd och räddning.

Ger utbildningen ett utbildningsbevis?
Ja, efter en en genomförd utbildning med godkänt praktiskt prov får varje deltagare ett utbildningsbevis på genomförd utbildning.

Vad lär man sig på kursen?
• Känna till innehållet i lagar och förordningar beträffande mast- och stolparbete.
• Känna till olika typer av räddningsutrustning.
• Kunna genomföra räddning av en nödställd.

Kan utbildningen anpassas för vårat företags specifika behov?
Javisst, inga problem alls. Kontakta oss på utbildning@nordaccess.se

Snabbfakta

Kurslängd 8 timmar
Max antal 6 deltagare
Förkunskap Grundkurs fallskydd och räddning
Plats Umeå
Pris 5 600 kr för Grundkurs + Mast (16 timmar)
2 900 kr för endast Mast (8 timmar)

Kommande kurstillfällen

Kontakta oss för mer information.