Sedan starten 2013 har vi återkommande jobb inom vattenkraften. Vårt sätt att arbeta med tillkomst passar i de flesta fall perfekt i miljöer under jord, tunnlar, schakt och vattenvägar.

Vi jobbar inte bara på höjd utan också i utrymmen som kan vara flera hundra meter djup, till exempel för att komma åt turbiner och inspektera vattenvägar. Här nedan presenterar vi två projekt som exempel på det vi gör.

Besiktning vattenväg

Detta är från ett av våra återkommande projekt där vi besiktigar vattenvägarna i ett stort vattenkraftverk. Vi har jobbat fram ett fungerande arbetssätt som gör att vi kan ta på oss att besiktiga och även reparera vattenvägar av alla storlekar. Ett spännande och omfattande jobb!

Trappväg vattenkraftverk

I det här fallet fick Nord Access uppdraget att montera en trappväg ner till luckarmslagret på ett vattenkraftverk i Västerbotten.

Då monoliterna har en brant sida nedströms var det svårt att komma åt arbetsplatsen med krankorg. Med rope access metoden fick vi inte bara bekväm åtkomst till arbetsytan men även fördelen att inte behöva stänga av brobanan för trafik i flera dagar.

En kranbil nyttjades punktvis för att lyfta ner sektionerna.

De förtillverkade gretingsdelarna och trapporna borrades fast i betongen med kemförankring och expander. Vinklarna stämde direkt då hela ytan laserscannats innan tillverkningen.

Vädret därtill gjorde detta till en toppenvecka!