Vi jobbar med förstärkning av berg vid både nybyggnation och renovering av tunnlar och andra bergrum. Vi jobbar även med bro- och betongreparationer, brandisolering och jordstabilisering.

Kontakta oss för mer information.