Vi jobbar med stora entreprenadföretag och hjälper till vid svåra situationer och för att säkert kunna konstruera vägar, järnvägar, broar, tunnlar och hamnar. Vi jobbar även till exempel med renovering och målning av redan existerande broar, inspektering av tunnlar, förstärkningsväggar med mera.