Det här är en kurs för alla som utför arbeten i slutna utrymmen eller på platser som är mycket svåra att utrymma. Bakgrund är att när arbetsplatsen är svår att utrymma krävs det enligt lag en evakueringsplan och medel för att kunna evakuera. Utbildningen ger både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.

Så här säger lagen:
”På arbetsplatser som annars skulle vara mycket svåra att utrymma, ska särskilda åtgärder vidtas som säkerställer möjligheterna till utrymning.”
(AFS: 2009:2 76 § Arbetsplatsens utformning).

Våra kurser hålls i specialbyggda lokaler där vi på ett effektivt sätt kan gå igenom teori och sedan göra de praktiska övningarna. Om erat företag har ett specifikt behov kan vi skräddarsy utbildningen för er med anpassade övningar.

Vår utbildningsansvarige:
Per Öhman, 0708-824099
utbildning@nordaccess.se

Vanliga frågor

Vem är kursen för?
Kursen vänder sig till alla som arbetar i slutna utrymmen eller på platser som är svåra att utrymma, till exempel inom industri eller vattenkraft.

Vilka förkunskaper krävs?
För att gå denna utbildning så krävs det att man först går Grundkurs fallskydd och räddning.

Ger utbildningen ett utbildningsbevis?
Ja, efter en en genomförd utbildning med godkänt praktiskt prov får varje deltagare ett utbildningsbevis på genomförd utbildning.

Vad lär man sig på kursen?
• Känna till innehållet i lagar och förordningar beträffande slutna utrymmen och arbetsplatser som är mycket svåra utrymma.
• Känna till och kunna hantera olika typer av evakueringsutrustning.
• Känna till olika arbetsmetoder för inträde i och utträde ur slutna utrymmen.

Kan utbildningen anpassas för vårat företags specifika behov?
Javisst, inga problem alls. Kontakta oss på utbildning@nordaccess.se

Snabbfakta

Heldag

Kurslängd 8 timmar
Max antal 8 deltagare
Förkunskap Grundkurs fallskydd och räddning
Plats Umeå
Pris 5 300 kr för Grundkurs + Slutna utrymmen (16 timmar)
2 700 kr för endast Slutna utrymmen (8 timmar)

Halvdag

Kurslängd 4 timmar
Max antal 8 deltagare
Förkunskap Grundkurs fallskydd och räddning
Plats Umeå
Pris 4 300 kr för Grundkurs + Slutna utrymmen halvdag (12 timmar)
1 600 kr för endast Slutna utrymmen halvdag (4 timmar)

Kommande kurstillfällen

Kontakta oss för mer information.