Det här är en kurs för alla som utför arbetar i kranar, liftar och traverser – till exempel kranförare. När arbetsplatsen är svår att utrymma krävs det enligt lag en evakueringsplan och medel för att kunna evakuera.

”I händelse av fara ska alla arbetsplatser och personalutrymmen kunna utrymmas innan kritiska förhållanden uppstår.” … ”I regel ska det finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar.”
(AFS: 2009:2 75 § Arbetsplatsens utformning).

”På arbetsplatser som annars skulle vara mycket svåra att utrymma, ska särskilda åtgärder vidtas som säkerställer möjligheterna till utrymning.”
(AFS: 2009:2 76 § Arbetsplatsens utformning).

Våra kurser hålls i specialbyggda lokaler där vi på ett effektivt sätt kan gå igenom teori och sedan göra de praktiska övningarna. Om erat företag har ett specifikt behov kan vi skräddarsy utbildningen för er med anpassade övningar.

Vår utbildningsansvarige:
Per Öhman, 0708-824099
utbildning@nordaccess.se

Vanliga frågor

Vem är kursen för?
Kursen vänder sig till alla som arbetar i kranar, liftar, traverser och liknande.

Vilka förkunskaper krävs?
För att gå denna utbildning så krävs det att man först går Grundkurs fallskydd och räddning.

Ger utbildningen ett utbildningsbevis?
Ja, efter en en genomförd utbildning med godkänt praktiskt prov får varje deltagare ett utbildningsbevis på genomförd utbildning.

Vad lär man sig på kursen?
• Känna till innehållet i lagar och förordningar beträffande arbetsplatser som är mycket svåra utrymma.
• Känna till och kunna hantera olika typer av evakueringsutrustning.
• Kunna applicera/hänga upp evakueringsutrustning och genomföra en evakuering från en kran

Kan utbildningen anpassas för vårat företags specifika behov?
Javisst, inga problem alls. Kontakta oss på utbildning@nordaccess.se

Snabbfakta

Kurslängd 8 timmar
Max antal 8 deltagare
Förkunskap Grundkurs fallskydd och räddning
Plats Umeå
Pris 4200 kr för Grundkurs + Evakuering (16 timmar)
2400 kr för endast Evakuering (8 timmar)

Kommande kurstillfällen

Kontakta oss för mer information.