Arbete på höjd innebär ofta risker för olycksfall – faktum är att fallolyckor är byggbranchens vanligaste dödsorsak. Med en utbildning i fallskydd ökas deltagarens medvetenhet och med större kunskap kan man med enkla medel göra arbetsmiljön säkrare och tryggare.

Arbetsgivaren är ansvarig över att arbetstagaren har rätt utbildning på den personliga fallskyddutrustningen. Arbetsgivaren ska ordna med instruktion och övning till alla som arbetar eller ska börja arbeta med en personlig fallskyddsutrustning. Såhär säger lagen:

”Arbetsgivaren skall på förhand informera arbetstagaren om de risker som den aktuella personliga skyddsutrustningen skall skydda mot. Arbetsgivaren skall även ordna med instruktion och övning och, om det behövs, demonstrera hur utrustningen skall användas så att avsedd skyddseffekt uppnås. Lämplig skriftlig information för varje aktuell personlig skyddsutrustning skall tillhandahållas och finnas tillgänglig inom företaget eller verksamheten.”
AFS 2001:3

Våra kurser hålls i specialbyggda lokaler där vi på ett effektivt sätt kan gå igenom teori och sedan göra de praktiska övningarna. Om erat företag har ett specifikt behov kan vi skräddarsy utbildningen för er med anpassade övningar.

Vår utbildningsansvarige:
Per Öhman, 070-8824099
utbildning@nordaccess.se

Vanliga frågor

Vem är kursen för?
Kursen vänder sig till alla som arbetar med på hög höjd – till exempel tak eller andra höga höjder. Utbildningen är också viktig för de som är ansvariga för planering av projekt – arbetsledare och chefer – och andra som har ett ansvar för arbetsmiljön.

Varför ingår räddning i vår fallskyddsutbildning?
Vi har valt att alltid inkludera räddning i vår utbildning då Arbetsmiljöverket i sin broschyr Skydda dig mot fallrisker skriver såhär:

”Om du väljer att använda personlig fallskyddsutrustning så måste du se till att det finns en plan för undsättning av de som utför arbetet och som kan falla och bli hängande.”

Att ha en fallskyddsutbildning utan att inkludera räddning blir därför en halv utbildning.

Vilka förkunskaper krävs?
Inga särskilda förkunskaper krävs.

Ger utbildningen ett utbildningsbevis?
Ja, efter en en genomförd utbildning med godkänt praktiskt prov får varje deltagare ett utbildningsbevis på genomförd utbildning.

Vad lär man sig på kursen?
• Känna till innehållet i lagar och förordningar beträffande fallrisker
• Känna till olika typer av fallskydd
• Veta vad personlig fallskyddsutrustning består av
• Förstå falldämparens funktion
• Känna till riskerna med användandet av personlig fallskyddsutrustning
• Känna till viktiga faktorer som påverkar säkerheten vid arbete där fallrisk föreligger (förankringspunkter, fallskydd, egen kontroll, evakuering/räddning)
• Kunna hantera en fallskyddsutrustning samt positioneringsutrustning
• Kunna genomföra en räddning av en nödställd

Kan utbildningen anpassas för vårat företags specifika behov?
Javisst, inga problem alls. Kontakta oss på utbildning@nordaccess.se

Snabbfakta

Kurslängd 8 timmar
Max antal 10 deltagare
Förkunskap
Plats Umeå
Pris vid öppen utbildning 2 700 kr + moms/person
Pris vid eget utbildningstillfälle 19 600 kr + moms, max 10 personer

Denna kurs ger tillgång till

När en deltagare gått denna kurs så kan man sedan gå följande vidareutbildningar.

Kommande kurstillfällen

Vi håller dessa kurser nästan varje vecka, året om. Om flera av era anställda behöver denna utbildning så kan vi hålla en sluten utbildning för er. Om du är egen företagare eller ni är en mindre grupp så passar vi ihop så ni kan ansluta er till en annan grupp.

Kontakta oss för mer information.