Vi underhåller ett flertal värmekraftverk och pannor. Vi har också varit del av installation av nya och rivning av gamla kraftverk och pannor.

På vårt utbildningscentrum håller vi också utbildningar för arbete i slutna utrymmen som just pannor.