En stor del av våra arbeten gör vi i slutna utrymmen som pannor och rör i stora industrier, cisterner, silos, cisterner, avloppsbrunnar, vattenkraftverk, gruvor och rördiken.

Vi håller även utbildningar i arbete i slutna utrymmen.