Vi erbjuder Första hjälpen-utbildning med hjärt-lung-räddning (HLR) enligt de riktlinjer som HLR-rådet utvecklat.

Information om bakgrunden enligt hlr.nu:

Det övergripande målet med detta utbildningsprogram i första hjälpen är att rädda liv, förebygga vidare skadeutveckling och möjliggöra återhämtning samt minska smärta och lidande.

Första hjälpen-utbildningen är 4 timmar lång och baseras på internationella riktlinjer från det Europeiska HLR-rådet publicerade 2021. Den vilar på en systematisk genomgång av vetenskap, beprövad erfarenhet, och överensstämmer med akutsjukvårdens behandlingsriktlinjer i Sverige. Svenska HLR-rådet i samverkan med Civilförsvarsförbundet och Svenska Livräddningssällskapet, rekommenderar alla i samhället att årligen utbilda sig i vuxen-HLR och första hjälpen. Det är viktigt att så många som möjligt i samhället kan ge livräddande första hjälpen. Med denna kurs får du såväl handlingsberedskap, ökad motivation och förmåga att agera praktiskt.

Snabbfakta

Vem är kursen för?
Kursen vänder sig till alla i samhället.

Kan utbildningen hållas i våra lokaler?
Javisst, inga problem alls. Kontakta oss på utbildning@nordaccess.se

Snabbfakta

Kurslängd 4 timmar
Max antal 8 deltagare
Förkunskap Ingen
Plats På vårt utbildningscentrum eller hos er.
Pris för stängd grupp 8900 kr max 8 personer.
Ni väljer själv datum och plats.
Pris 1400 kr/kursdeltagare min 4 personer.

Kommande kurstillfällen

För frågor, kontakta vår utbildningsansvarige:

Per Öhman
070-8824099
utbildning@nordaccess.se