Det är alltid intressant och komplex med stora mastarbeten, oavsett om det är montering eller demontering. Nyckeln för ett snabbt och säkert arbete är som vanligt att göra en bra och djupgående planering,

Vi håller även utbildningar i både mast– och stolparbeten.